Logopédust keres?

Logopédiai vizsgálat és foglalkozás Kapuváron, Győr-Moson-Sopron megyében élők részére.

Ez mind kezelhető!

Pöszeség

Pöszeség

A beszédhangok kiejtésének zavara, például a selypítés vagy a raccsolás.

Hadarás

Hadarás

Gyors beszéd, amelynél a szótagok ritmusa is felborulhat és hangok kihagyásával párosulhat.

Megkésett beszédfejlődés

Dadogás

A folyamatos beszéd zavara, legfőbb tünete a görcsös szaggatottság.

Orrhangzós beszéd

Orrhangzós beszéd

Orrhangzós színezet jellemzi a magánhangzók és mássalhangzók ejtését.

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

Az írás, olvasás és számolás elsajátításának, gyakorlásának nehézsége.

Megkésett beszédfejlődés

Megkésett beszédfejlődés

Későn kezdődő, vagy a kortársak szintjétől elmaradó beszédkészség.

Beszédészlelés, beszédmegértés

Beszédészlelés- és megértés zavarai

A hangok felismerésének, illetve a szavak megértésének zavara.

Részképességzavar

Részképesség-zavarok

A tanuláshoz szükséges képességek (érzékelés, észlelés, mozgás, emlékezet, figyelem) problémái.

 
Nyelvlökéses nyelés

Nyelvlökéses nyelés

A nyelés folyamán a fogsor nem zár, a nyelv előre csúszik, ami hosszabb távon a fogakra és a beszédre nézve is káros.

Diszfónia

Diszfónia

A zöngeképzés zavara, amely a hangszín megváltozásával, rekedtséggel és a hangteljesítmény csökkenésével jár.

 


Ha beszédzavarral, beszédhibákkal kapcsolatos kérdése lenne vagy logopédusra van szüksége, üzenjen és szívesen segítek.