Logopédiai foglalkozás

A logopédiai foglalkozások heti óraszáma, időtartama és a terápia hossza nagyban függ az orvosolni kívánt beszédhiba súlyosságától. A probléma jellege határozza meg azt is, hogy milyen fejlesztő feladatokat végzünk a foglalkozás időtartama alatt. Pöszeségnél például a hibásan ejtett hangok differenciálásán, a helyes hangok előkészítésén, fejlesztésén és bevésésén van a hangsúly, míg dadogás vagy hadarás esetén inkább a beszéd ritmusára koncentrálunk. A beszéd azonban rendkívül komplex feladat, így a logopédiai kezelés sem egyetlen területre fókuszál – a zenés és mozgásos gyakorlatok, valamint íráshoz vagy rajzoláshoz kapcsolódó feladatokat is gyakoriak szinte mindenkinél.

Logopédiai gyakorlatok

Logopédiai foglalkozásA logopédiai foglalkozásokon használt gyakorlatok egy része elsőre különösnek tűnhet – a gyermek például mondhatja, hogy „nyelvet öltögetni” tanult a foglalkozáson –, de mindig modern szakmai ismereteken és a gyakorlatban már bevált eljárásokon alapulnak. A tiszta beszédhez elengedhetetlen a megfelelő artikuláció, ez pedig csak a nyelv, az ajkak és a mimikai izmok finom játékával kivitelezhető. Más testrészekhez hasonlóan ezeket is „edzeni” kell, ha nem működnek olajozottan. A légzőgyakorlatokkal a levegő kifújásának tudatos szabályozását, a kifúvás vagy beszívás erősségének változtatását fejlesztjük. Csucsorítással, berregetéssel, csettintésekkel az ajkakat és a nyelvet tornáztatjuk, hogy a beszédhangok megformálásában is ügyesebbek legyenek. A hangok utánzása a beszédhangok készletének bővítése mellett a hallási figyelem fejlesztésére is kiváló lehetőséget nyújt. Míg az előbb felsorolt példák inkább a beszédhibák korrekciójára szolgálnak, a diszlexia- vagy diszgráfia-terápiánál sok térbeli tájékozódást fejlesztő, finommotoros és koncentrációs gyakorlatot végzünk.

Létszám

A logopédiai foglalkozás mindig egyénre szabott. A terápiát nagyban befolyásolja az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beszéd fejlettségének foka és az egyéni jellemzők is, ezért a legjobb, ha egyedül vagy nagyon kis létszámú (2-3 fős), lehetőség szerint homogén csoportban vesznek részt rajta. Hasonló beszédhibával küzdő gyermekek (például testvérek vagy óvodai csoporttársak) jöhetnek együtt a logopédiai foglalkozásra, ilyenkor a közösen végzett bevezető gyakorlatok után felváltva végzik az egyéni feladatokat.

Eredményességet segítő tényezők

A logopédiai foglalkozások sikerét a kezelt egyén, gyermekek esetén a szülők pozitív hozzáállása is nagyban elősegítheti, hiszen a beszédhibák korrigálásához általában kitartó munka és sok gyakorlás szükséges. A legjobb, ha a logopédus által ismertetett gyakorlatokat minden nap 5-10 percig ismétlik, akár a napi rutinba építve. Emellett nagy szükség van a környezetből érkező pozitív visszajelzésekre, amelyek fokozzák a beszédkedvet és bíztatnak a szóbeli megnyilvánulásra.

Szeretne logopédiai foglalkozásra jelentkezni? Keressen bátran elérhetőségeimen!