Logopédiai vizsgálat

A magyar törvényi szabályozás értelmében az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekeknél kötelező elvégezni a beszéd- és nyelvi fejlettség alapvizsgálatát. Ha a szűrővizsgálat eredményei alapján szükségesnek látszik, a további logopédiai ellátást részletes diagnosztikai vizsgálat és logopédiai szakvélemény alapján lehet megkezdeni. A logopédiai vizsgálattal azonban nem kell megvárni az ötéves kort: ha a gyermek beszéde feltűnően sokat késik vagy meg sem indul, esetleg sok hangra kiterjedő pöszesége miatt beszéde nagyon nehezen érthető, már korábban érdemes logopédushoz fordulni. Akár gyermekként, akár felnőttként találkozunk először logopédussal, a beszédhibák felméréséhez és az egyéni kezelési lehetőségek feltérképezéséhez mindenképpen a logopédiai diagnosztikai vizsgálat az első lépés.

A teljesség igénye nélkül néhány példa arra, hogy mit tartalmazhat a logopédiai vizsgálat különböző problémák esetén (ez természetesen az életkortól és a beszédhiba jellegétől függően is változhat):

Pöszeség vizsgálata

 • Hallásvizsgálat
 • Beszédészlelés-beszédmegértés vizsgálata (GOH-GMP)
 • Beszédvizsgálatok


Dadogás és hadarás vizsgálata

 • Légzéstechnika megfigyelése
 • Mozgásvizsgálatok
 • Beszédritmus felméréseMegkésett beszédfejlődés vizsgálata

 • Hallásvizsgálat
 • Szenzoros integrációs teszt
 • Hangutánzás megfigyelése
 • Beszédállapot vagy passzív szókincs felmérése

Orrhangzós beszéd vizsgálata

 • Beszédszervi állapot felmérése
 • Beszédszervek működésének vizsgálata
 • Beszédhangok ejtésének tesztje (tükörpróba)
 • Beszédvizsgálat

Diszlexia-vizsgálat

 • Grafomotoros érettség vizsgálata
 • Mozgáskoordináció vizsgálata
 • Auditív észlelés tesztelése
 • Fonológiai tudatosság tesztelése
 • Olvasási teljesítmény mérése
 • Szövegértés vizsgálata

Diszgráfia-vizsgálat

 • Grafomotoros érettség vizsgálata
 • Mozgáskoordináció vizsgálata
 • Auditív észlelés tesztelése
 • Fonológiai tudatosság tesztelése
 • Diktálás vagy fogalmazás írása – írástechnika vizsgálata
 • Grammatikai felmérőlapok kitöltése

Diszkalkulia-vizsgálat

 • Mozgáskoordináció vizsgálata
 • Matematikai készségek mérése
 • Részképesség-vizsgálatok
A vizsgálat minden esetben az anamnézis felvételével (a biológiai és szocio-kulturális előzmények feltérképezésével) kezdődik. Gyermekek beszédfejlődésének felméréséhez fontos információ lehet például az, hogy csecsemőként mikor és hogyan kezdett gügyögni, melyek voltak az első szavai; felnőttek esetén pedig a korábbi logopédiai kezelésekkel kapcsolatos információkat is érdemes összegyűjteni.

Fontos: a logopédiai vizsgálatra nem kell külön gyakorolni, hiszen a mindennapi beszédkészség felmérése a cél! A logopédiai vizsgálat időtartama legalább 45 perc, de előfordulhat, hogy teljes részletességgel csak több alkalommal végezhető el. Bizonyos esetekben kiegészítő orvosi vagy pszichológiai vizsgálatokra is szükség lehet.

Ha beszédhiba vagy tanulási zavar miatt logopédiai fejlesztésre lehet szüksége, jelentkezzen be vizsgálatra!